OM HILLERØD ELITE IDRÆT

Hillerød Elite Idræt ønsker at skabe gode og attraktive talent – og elitemiljøer i Hillerød Kommune. Vi ønsker at understøtte de lokale klubmiljøer så deres miljøer kan rekruttere og fastholde unge dygtige atleter, som udvikler sig til landets bedste. Derfor faciliterer vi netværk og kompetencegivende aktiviteter for både klubber, trænere og atleter. Hillerød Elite Idræt indgår aktivt samarbejde med skole og ungdomsuddannelser for at skabe trygge og sammenhængende dage den enkelte unge oplever at der er plads til både skole og sport.

Om HEI

Hillerød Elite Idræt har fokus på talent- og eliteudviklingen i forhold til klubber og atleter. Formålet er at skabe en talent- og elitekultur baseret på netværkssamarbejde mellem Hillerød Elite Idræt, de prioriterede sportsklubber, uddannelsesinstitutioner i Hillerød og Hillerød Kommune.

Hillerød Elite Idræt varetager opgaverne i forhold til samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Hillerød Kommune.

Samarbejdsklubber

Hillerød Elite Idræt samarbejder med 5 klubber omkring deres talentarbejde og udvikling.

Klubberne er selekteret ud fra interesse for talentudvikling, sportsligt niveau, ambitionsniveau og sportslig ledelse. Selektionen sker i samarbejde med de respektive specialforbund og Team Danmark.
Samarbejdsklubberne betegnes som prioriterede klubber, og indgår som en del af samarbejdsaftalen med Team Danmark.

Kontakt

Eliteidrætskonsulent
Lise Warren Pedersen
liswp@hillerod.dk
Mobil 72 32 53 12