FORMÅL

Hillerød-ordningen er et tilbud til dig, der er dygtig til din idræt, træner meget og skal starte på en ungdomsuddannelse.

Hillerød-ordningen er et samarbejde mellem Hillerød Elite Idræt, fire forskellige ungdomsuddannelser, LæringsCentret og dig som atlet.

Som elev på Hillerød-ordningen skal du leve op til samme krav som alle andre, men vi skaber fleksibilitet så der er plads til din sport, og vi hjælper med at få din dagligdag og ungdoms- og sportsliv til at hænge sammen.

UDDANNELSER

Uddannelsespartnere

  • Frederiksborg Gymnasium
  • Hillerød Tekniske Gymnasium (U/NORD)
  • Hillerød Handelsgymnasium (U/NORD)
  • Hillerød Handels Skole EUD /EUX (U/NORD)

Uddannelsespartnerne i Hillerød-ordningen har lidt forskellige muligheder og strukturer. Men fælles for dem alle er at du får mulighed for at morgentræne – Du kan læse mere ved at trykke på de enkelte uddannelser.

ORGANISERET MORGENTRÆNING

Som elev på Hillerød-ordningen er der hver torsdag kl. 6:30-7:30 morgentræning i LæringsCentret. Træningen er styrkeforbedrende, skadesforebyggende og en ekstraordinær mulighed for at træne med og lære af dygtige atleter på tværs af idrætter.

Træningen er funderet i Sports Basic, og varetages af i Mats Mejdev. Mats Mejdevi er ejer af Sports Basic, mangeårig fysisk træner i både Team Danmark, Hillerød og nuværende landsholdschef i det svenske gymnastikforbund.

ANSØGNING OM SPORTSLIG GODKENDELSE

En kommunal sportslig godkendelse gives til dedikerede atleter der træner meget og som har potentiale til at nå et nationalt topniveau i sin aldersgruppe i den respektive sportsgren. Sportsgrenen skal være repræsenteret i et forbund under Danmarks Idræts Forbund. Team Danmark Forbund og forbund i Team Danmark puljen

Det er ikke en forudsætning at du er medlem i klub fra Hillerød, for at blive optaget på ordningen og deltage i morgentræning.

Du skal søge om en sportslig godkendelse for at komme i betragtning til Hillerød-ordningen, men det er den enkelte skole der optager på uddannelsen. Du ansøger HER

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte de enkelte uddannelser eller:

Koordinator: Kim Rasmussen, kimpeterras@gmail.com, 30331512

Idrætskonsulent: Lise Warren Pedersen, liswp@hillerod.dk, 72325312