Hillerød Elite Idræt har fokus på talent- og eliteudviklingen i forhold til klubber og atleter. Formålet er at skabe en talent- og elitekultur baseret på netværkssamarbejde mellem Hillerød Elite Idræt, de prioriterede sportsklubber, uddannelsesinstitutioner i Hillerød og Hillerød Kommune.

Hillerød Elite Idræt varetager opgaverne i forhold til samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Hillerød Kommune.

Mission

  • Hillerød Elite Idræt vil i samarbejde med de prioriterede sportsgrene, Team Danmark, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), specialforbund, skoler, uddannelsesinstitutioner og Hillerød Kommune udvikle et attraktivt talent- og elitemiljø i kommunen.
  • Hillerød Elite Idræt har fokus på talent – og eliteudviklingens muligheder sportsligt, uddannelsesmæssigt og erhvervsmæssigt.
  • Hillerød Elite Idræt bidrager med økonomisk støtte til udvikling af talent- og eliteidræt i Hillerød. HEI støtter ikke enkelt atleter, men alene initiativer og aktiviteter der retter sig mod det sportslige miljø, high performance kultur og tværgående kompetenceløft og uddannelsesaktiviteter.

Vision

  • At der i Hillerød opbygges et netværkssamarbejde mellem Hillerød Elite Idræt, de prioriterede sportsgrene og specialforbundene omkring udvikling af talent- og elitekulturen i klubberne.
  • Hillerød Elite Idræt markerer sig ved at skabe og udvikle gode, velfungerende talentudviklingsmiljøer, med fokus på sportslig, personlig og social udvikling.
  • Hillerød Elite Idræt samarbejder med Team Danmark for at udvikle, understøtte og brande eliteidrætten i Hillerød Kommune.

Mål

  • At der skabes et attraktivt talent- og elitemiljø, der er med til at rekruttere og fastholde unge atleter med interesse for eliteidræt i Hillerød Kommune
  • At støtte op omkring elementerne i Team Danmark aftalen herunder at sikre at tiltag føres ud i de prioriterede idrætsgrene og videre til idrætsudøverne
  • Hillerød Elite Idræt indgår aktivt i samarbejdet omkring udviklingen af talentidrætsklasserne samt Hillerødordningen i Hillerød Kommune